Sahas hướng tới các em nhỏ kém may mắn khi sinh ra trong các gia đình khó khăn và không may bị tai nạn hay mắc các bệnh phải điều trị lâu dài và tốn kém. Với mỗi khóa học bạn tham gia, bạn đã đóng góp 3% học phí vào quỹ Sahas For Children. Nếu bạn có tấm lòng hảo tâm muốn đóng góp vào Quỹ, vui lòng liên hệ trực tiếp. Biết ơn bạn.